نوشته‌ها

تصویب افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی کارگزاری کارآمد

 

مدیرعامل کارگزاری کارآمد از تصویب افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی این کارگزاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، مجمع فوق‌العاده کارگزاری کارآمد با حضور تمامی سهامداران این کارگزاری برگزار و افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی، تصویب شد.

حسین عادل‌زاده در این خصوص ضمن اشاره به افزایش سرمایه پیشین شرکت در سال‌های گذشته، اظهار کرد: افزایش کمّی و کیفی بازار سرمایه و به دنبال آن کارگزاری‌ها به منظور دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه ایجاب می‌کند سرمایه کارگزاری افزایش یابد.

وی افزود: از سوی دیگر رقابت با سایر کارگزاران به منظور جذب سهم بیشتر در مقایسه با رقبا نیاز دارد تا کارگزاری در همه ابعاد به رشد و توسعه قابل قبولی دست یابد و این مهم مستلزم افزایش سرمایه تا حد قابل قبولی است.

عادل‌زاده افزود: اکنون با این تفاسیر، میزان بازدهی سرمایه افزایش یافته و نرخ بازگشت آن سبب شد تا مصوبه افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی این کارگزاری با رقم ۱۵۰ میلیارد ریال، تائید و تصویب شود.

 

گزارش مجمع سالیانه های‌وب-تیرماه۹۸

گزارش مجمع سالیانه پارس-تیرماه۹۸

گزارش مجمع عادی سالیانه‌ی گروه دارویی برکت-تیرماه۹۸

اصطلاحات مهم – مجمع سالیانه

مجمع سالیانه، گردهمایی سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه وضعیت عملکرد شرکت و تعیین سود است که مطابق قانون سازمان بورس باید حداکثر چهار ماه بعد از پایان سال مالی شرکت ها تشکیل شود.

در مجمع سالیانه که به آن مجمع عادی هم گفته می شود هیئت مدیره گزارش خود را به سهامداران ارائه می کند و در مورد میزان سود تقسیمی بین سهامداران تصمیم گیری انجام می شود.