تحلیل تکنیکال بانک ملت

📌قیمت با قدرت آخرین سقف خود را در محدوده ۶۸۵ تومان شکسته است و سیگنال خرید صادر کرده است.

🔸از آنجا که قیمت در آخرین اصلاح خود به محدوده ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی ریتریسمنت واکنش نشان داده است، انتظار میرود قیمت تا ۲۶۱٫۸ اکستنشن موج اصلاحی و محدوده ۹۴۰ تومان به حرکت خود ادامه بدهد.

همچنین رفتار بلند مدت قیمت را می توان در درون یک کانال صعودی قوی مدل کرد.
انتظار میرود قیمت رفته رفته خود را به سقف کانال ترسیمی برساند.

🔸 حد ضرر را می توان قرار گرفتن قیمت زیر کانال در نظر داشت.

تحلیل قبلی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

@karamadbc