تحلیل تکنیکال توسعه بازرگانی آهن و فولاد ارفع

در نمودار این نماد شاهد شکل گیری الگوی سر و شانه ( درنقش الگوی ادامه دهنده ) هستیم که خط گردن آن با قدرت و صف خرید سنگین شکسته شده است.

🔸 هدف این الگو در محدوده ۷۴۰ تومان قرار دارد. می توان در این نماد به دنبال فرصت خرید بود.

۱۳۹۸/۰۹/۰۹

@karamadbc