تحلیل تکنیکال پتروشیمی خراسان

در تحلیل قبل به پتانسیل رشد قیمت در این نماد اشاره شد.

دو اتفاق مهم در نمودار را شاهد هستیم .

🔸اول این که سقف قبلی قیمت با قدرت شکست شده است و قیمت با قدرت ، بالای میانگینهای ایچیموکو قرار گرفته و از آن ها فاصله گرفته است این در حالی است که چیکو اسپن در فضای ازاد بالای سر قیمت قرار دارد.

🔸دوم این که حجم معاملات به شدت افزایش یافته و تاکنون در تاریخچه قیمت شاهد چنین حجم معاملاتی نبوده ایم .

چنانچه این رفتار حفظ شود انتظار میرود قیمت تا باند بالایی کانال نیز به حرکت خود ادامه بدهد.

🔸می توان سطح بی اعتباری را در محدوده ۲۴۰۰ و هدف این موج را در محدوده ذ تومان در نظر داشت.

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

@karamadbc