تحلیل تکنیکال سنگ آهن

تصویر زیر تغییرات قیمت سنگ آهن را را نشان می‌دهد. بررسی رفتار قیمت نشان میدهد با نزدیک شدن قیمت به محدوده ۸۰ دلار به یک سطح حمایتی با اهیمت خواهد رسید که می تواند آهنگ نزولی قیمت را متوقف کرده و محرکی برای شروع یک رالی صعودی در سنگ آهن باشد.‌

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

@karamadbc