بررسی نموداری متانول cfr چین

نمودار متانول cfr چین از تاریخ شهریور سال ۱۳۹۵ تا آذر سال جاری به صورت هفتگی

🔻همانطور که در نمودار هم مشخص است، قیمت متانول از مهر سال ۱۳۹۷ تا کنون حدود ۵۰% کاهش یافته است.

۱۳۹۸/۰۹/۰۹

@karamadbc