تحلیل تکنیکال نماد نوری

قیمت در این نماد نیز در فاز انتظار قرار دارد چرا که نه توان ساختن سقف بالاتر از سقف‌های قبلی دارد و نه کف جدید می‌سازد. لذا مادامی‌که این رفتار را تکرار می کند می توان در کف‌ها اقدام به خرید و در سقف‌ها اقدام به فروش نمود.

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

@karamadbc