تحلیل تکنیکال معدنی و صنعتی گل‌گهر

📌کگل در محدوده جذاب خرید

قیمت در این نماد با یک اصلاح فرسایشی ۳۸ درصد از آخرین حرکت صعودی خود را ریتریس کرده است و بسیار متراکم شده است.

خروج قیمت از این تراکم می تواند نشانه ای برای شروع یک رالی صعودی باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

@karamadbc