راه اندازی کالج کارآمد

جناب آقای دکتر حسین عادل زاده، مدیرعامل کارگزاری کارآمد از کالج کارآمد می گوید. کالج کارآمد صفر تا صد آموزش بورس با حضور اساتید، اقتصاددانان و فعالان بازار سرمایه