شرکت کارخانجات داروپخش

معرفی

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساس نامه مصوب شرکت عبارت است از تولید، تهیه و واردات دارو های انسانی، دامی، مکمل های دارویی، تجهیزات و لوازم آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهی و درمانی، شیر خشک و غذای کودک و توزیع و فروش آنها در سراسر کشور و صدور آن ها به خارج از کشور، خرید و فروش مواد اولیه و بسته بندی، ماشین آلات قطعات و سایر ملزومات.

 

افزایش سرمایه:

 

ترکیب سهامداران:

  

تولید و فروش شرکت:

 

در جدول زیر مقدار تولید و مقدار و مبلغ فروش محقق شده و برآوردی شرکت دارو پخش نمایش داده شده است. مقدار  تولید سال ۹۹ (به جز سرم) برابر با سال ۹۸ برآورد شده است. برای سال۹۹ مقدار فروش برابر با مقدار تولید برآورد شده است.

با توجه به ضرورت ارتقا کیفیت محصولات و رعایت الزامات GMP و از طرفی برنامه افزایش ظرفیت انواع محصولات سرم، بهره برداری از خط تولید ایتک در نیمه اول سال ۹۹، با ظرفیت ۲۴ میلیون عدد بطری نیم لیتری، صورت خواهد پذیرفت از این رو مقدار تولید سرم در سال ۹۹ برابر با ۲۴ میلیون بطری برآورد شده است.

نرخ فروش سال ۹۹ میانگین نرخ فروش ۲ ماه ابتدای سال در نظر گرفته شده است.

 

 

بهای تمام شده

بهای تمام شده متناسب با مقدار تولید و تورم برآورد شده است.

سایر اقلام صورت سود و زیان

سایر اقلام ترازنامه متناسب با تورم و متغییر های وابسته برآورد  شده است.

مفروضات و برآورد سود

 

با توجه به مفروضات اگر نرخ فروش به اندازه میانگین فروردین و اردیبهشت رشد کند و نرخ های مصرف به اندازه تورم افزایش یابد، مقدار سود سال ۹۹ تفریبا برابر با سال ۹۸ خواهد بود.

 

اثر آزاد سازی دلار بر سودشرکت

اگر نرخ دلار وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی افزایش یابد. با توجه به سهم مواد اولیه وارداتی در کل مواد مصرفی،  انتظار می رود تا نرخ فروش محصولات حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد از این رو مقدرا  سود برآوردی به شرح جدول زیر تغییر می یابد.