تحلیل بنیادی شرکت بین المللی ساروج بوشهر

معرفی

شرکت بین المللی ساروج بوشهر جزو واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بوده و واحد نهایی آن بانک ملی ایران است. این شرکت در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی به ثبت رسیده و در بازار پایه زرد فرابورس پذیرفته شده است.  شرکت در زمینه تولید و فروش کلینکر و سیمان فعالیت میکند. ظرفیت عملی تولید کلینکر ۱۷۵۰۰۰۰ تن کلینکر می باشد که بخشی از این کلینکر در تولید سیمان به کار میرود. ظرفیت تولید سیمان شرکت حدود ۶۰۰۰۰۰ تن میباشد. سیمان تولیدی تحت دو عنوان سیمان فله و سیمان پاکتی به فروش می رسد .

سهامداران

تولید

شرکت در سال مالی ۹۸، ۱۷۲۸ هزار تن کلینکر و ۶۰۰ هزار تن سیمان تولید کرده است. پیش­بینی می­شود در سال آینده روند تولید همانند سال جاری ادامه یابد.

فروش

در سال مالی ۹۸، مقدار فروش کلینکر و سیمان به ترتیب ۱۶۳۲ و ۴۶۸ هزار تن بوده است. برای سال مالی ۹۹ پیش بینی می­شود تمام تولیدات خود را به فروش برساند.

درآمد عملیاتی

در سال مالی ۹۸، درآمد عملیاتی شرکت ۳۹۶ میلیارد تومان بوده است. از این میزان فروش سهم کلینکر ۷۹% و سهم فروش سیمان ۱۱% بوده است. از جمله مزیت های شرکت ، فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی است که باعث کاهش هزینه های حمل، ارتباطات راحت تر با مشتریان بالقوه در کشورهای همسایه و عدم پرداخت مالیات میباشد. با نگاهی به مشتریان شرکت پیداست استراتژی شرکت، فروش به کشورهای نزدیک از جمله فروش به کشور عراق می باشد. در سال ۹۸ ، حدود ۴۰٪ درآمد شرکت از صادرات به این کشور حاصل شده است. پیش بینی می­شود در سال مالی آینده درآمد حاصل از فروش محصولات ۶۸۵ میلیارد تومان باشد.

بهای تمام شده

۶۹% بهای تمام شده مربوط به سربار و ۲۷% مربوط به مواد مستقیم می­باشد. لازم به ذکر است شرکت بیشتر مواد اولیه خود را از معادن تحت اختیار  و شرکت زیر مجموعه خود ( شزکت آسیا آرام ) تامین میکند.

مفروضات

صورت سود و زیان

با توجه مفروضات فوق EPS  شرکت برای سال مالی آینده ، ۱۹۶ تومان برآورد می­گردد.

تقسیم سود

در سه سال گذشته شرکت به طور متوسط ۵۰% EPS  خود را تقسیم کرده است.

تحلیل حساسیت

به علت صادرات محور بودن شرکت بیشترین حساسیت شرکت مربوط به پارامترهای نرخ کلینکر صادراتی و نرخ دلار می­باشد. به طور کلی می­توان گفت درآمد شرکت بیشتر وابسته به دلار و بهای تمام شده اکثرا وابسته به تورم میباشد و افزایش نرخ دلار باعث سودآوری بیشتر این شرکت خواهد بود.