تحلیل بنیادی شرکت سیمان هگمتان

معرفی

کارخانه سیمان هگمتان در منطقه شاهنجرین واقع در ۲۸ کیلومتري شرق شهرستان رزن از توابع استان همدان در مسیر جاده همدان ـ قزوین قرار دارد که فاصله این شهرستان تا شهر همدان ۷۵ کیلومتر و فاصله همدان تا محل کارخانه سیمان هگمتان ۱۰۳ کیلومتر می باشد و کارخانه در شمال شرقی همدان واقع شده است.

ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در حال حاضر بیش از ۸۳ میلیون تن در سال می باشد که سیمان هگمتان با ظرفیت اسمی ۴۰۰٫۰۳۹٫۲ تن در سال ۴۶/۲ درصد از سهم بالقوه تولید سیمان کشور را به خود اختصاص می دهد  لیکن با توجه به فزونی عرضه به تقاضاي کل کشور و تولید در سطح کمتر از ظرفیت هاي اسمی و همچنین تغییرات عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال، این نسبت در حال تغییر بوده به نحوي که به استناد آخرین آمار منتشره توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان سهم این شرکت از تحویل داخلی سیمان کشور ۷۳/۲ درصد بوده است.

ترکیب سهامداران:

آمار تولید و فروش

تولید

سال مالی شرکت منتهی به دی ماه می­باشد. در سال مالی ۹۸ شرکت ۱۹۶۶ هزار تن سیمان و کلینکر تولید کرده است. ۳۴% تولیدات مربوط به کلینکر و مابقی مربوط به سیمان بوده است. پیش­بینی میشود در سال مالی آینده تولید شرکت در سطح فعلی باقی بماند.

فروش

در سال مالی گذشته شرکت ۱۲۹۹ هزار تن سیمان و ۶۶۳ هزار تن کلینکر فروخته است. تمام سیمان در داخل به فروش رسیده و ۶۴% کلینکر نیز صادر شده است.

لازم به ذکر است بازار­های داخلی به شرح زیر می­باشد:

  • علی رغم فاصله ۱۰۳ کیلومتري کارخانه با شهر همدان، بازار استان همدان در مقایسه با سایر مراکز مصرف، کمترین کرایه حمل را داشته از اینرو این استان به عنوان اولویت اول در بازارهاي شرکت بیشترین سهم را در توزیع سیمان پاکتی دارد. به نحوي که در دوره مورد گزارش بیش از ۲۵ الی ۳۰ درصد توزیع محصولات شرکت در بازار استان همدان بوده است
  • با توجه به محدودیت حجم تقاضاي بازار استان همدان نسبت به حجم تولیدات، شرکت بازار استان تهران را به عنوان بازار اصلی جهت توزیع محصول فله خود انتخاب نموده که با توجه به بعد مسافت نسبتاٌ پایین و حجم بالاي تقاضا در این استان بخشی از محصولات فله شرکت در این بازار توزیع میگردد و بازار استان تهران در حال حاضر بزرگترین بازار عرضه محصولات فله شرکت می باشد و بطور متوسط ماهیانه ۲۰ الی ۲۵  درصد محصولات تولیدي شرکت در بازار تهران توزیع می گردد.
  • پس از بازار استان تهران بازار استان البرز به عنوان سومین بازار مهم شرکت، سهم تقریبی ۱۵ الی ۲۰ درصدي را از توزیع محصولات شرکت را در ماه هاي مختلف را به خود اختصاص داده است.
  • بازار استان هاي قزوین و زنجان نیز با توجه به همجواري با استان همدان و نزدیکی به محل استقرار کارخانه در اولویت بعدي توزیع محصولات شرکت قرار دارد که البته بخش عمده تحویل محصول در دو بازار مذکور سیمان پاکتی شرکت می باشد.

درآمد عملیاتی

در سال مالی ۹۸، شرکت ۳۰۲ میلیارد تومان سیمان و کلینکر فروخته است. پیش­بینی می­شود در سال مالی آینده فروش شرکت به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یابد.

بهای تمام شده

۶۸% بهای تمام شده محصولات را سربار، ۲۸% را مواد مستقیم و ۴% را دستمزد مستقیم تشکیل می­دهد. در عناصر نیز مهم­ترین اقلام حقوق و دستمزد و هزینه­های مروبط به انرژی می­باشد.

مفروضات

درصد تقسیم سود

شرکت در دو سال اخیر حدود ۳۰% EPS  خود را تقسیم کرده است.

صورت سود و زیان

بر اساس مفروضات فوق EPS  شرکت برای سال مالی آینده، ۱۹۷ تومان برآورد می­گردد.

تحلیل حساسیت سود

بیشترین حساسیت شرکت به نرخ دلار و افزایش نرخ محصولات می­باشد. به طوری که ۱۰% افزایش در نرخ دلار و نرخ فروش محصولات، EPS  شرکت را ۱۰% افزایش می­دهد.