تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

معرفی

شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۳۷۸ به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۹۷ در فرابورس پذیرفته شد. در حال حاضـر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکتهاي فرعی شرکت سرمایه گذاري پتروشیمی نفت وگاز تامین بوده و واحد تجاري نهایی گروه شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعی می‌باشد . مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است.

ترکیب سهامداران

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش سرمایه، به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

 فرآیند تولید

برای تولید PVC، ابتدا ترکیب اتیلن و کلر،EDC   را به وجود می‌آورد. در مرحله بعدی EDC به VCM تبدیل شده و در آخرین مرحله این ماده به PVC تبدیل می‌گردد. شرکت در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن VCM و ۱۲۰ هزار تن PVC را دارا می‌باشد.

   آمار تولید و فروش

برای برآورد تولید و فروش ۶ ماه پایانی از اطلاعات ماهانه ۶ ماه ابتدای سال استفاده شده است. میانگین تولید ماهانه در ۶ ماه ابتدای سال ۹۱۷۹ تن بوده است که مبنای برآورد تولید برای ۶ ماه پایانی نیز می­باشد. مقدار تولید برای کل سال ۹۸، ۱۱۰ هزار تن PVC  برآورد گردیده است. لازم به ذکر است مقدار فروش برآوردی، ۱۰۲ هزار تن می­باشد.

نرخ فروش محصولات

 

متوسط نرخ فروش PVC  برای سه ماه اول سال ۷۶۹ دلار و برای سه ماهه دوم سال ۷۷۵ دلار بوده است. نرخ براوردی فروش PVC برای ۶ ماه پایانی سال، ۷۷۲ دلار منظور شده است.

متوسط نرخ ریالی فروش PVC   برای سه ماهه اول سال ۹۸، ۷۴٫۸۷۳٫۲۴۲ و برای سه ماهه دوم سال ۸۸٫۶۲۳٫۷۰۲ ریال به ازای هر تن  بوده است. مقدار برآوردی نرخ فروش ریالی شرکت برای ۶ ماه پایانی سال، ۸۶٫۳۲۲٫۵۰۸ ریال به ازای هر تن می­باشد.

درآمد عملیاتی

کل فروش شرکت در سال ۹۷، ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است که  در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸ فروش شرکت به ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است. برآورد درآمد عملیاتی شرکت برای کل سال ۹۸، ۸۷۷ میلیارد تومان می­باشد.

بهای تمام شده

۵۷% بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم و ۲۹% آن مربوط به سربار می­باشد. لازم به ذکر است بیشترین سهم در مواد مستقیم مصرفی با ۶۴% مربوط به اتیلن می­باشد.

نرخ اتیلن

متوسط نرخ خرید اتیلن در سه ماهه ابتدای سال ۶۹۲ دلار   و در سه ماهه دوم ۵۹۹ دلار بوده است. برآورد نرخ دلاری خرید اتیلن در ۶ ماه پایانی سال، ۶۲۰ دلار می­باشد.

مفروضات

صورت سود و زیان

با توجه به مفروضات فوق شامل، نرخ دلار ۱۱۵۰۰ تومان، نرخ ۷۷۰ دلاری PVC ، نرخ ۶۲۰ دلاری اتیلن، سود هر سهم شرکت پتروشیمی غدیر در پایان سال جاری، ۱۰۸٫۹ تومان برآورد می­گردد.

تحلیل حساسیت

بیشترین حساسیت شرکت به نرخ دلار و نرخ جهانی  PVC  می­باشد به طوری که با  ۳% افزایش در نرخ دلار و نرخ PVC  ، سود هر سهم ۲۵%  افزایش خواهد یافت.