بررسی بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس

 

معرفی:

شرکت پتروشیمی پردیس جز واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

فعالیت اصلی عبارت است از:

احداث راه انداری و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، فرآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط آنها، انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین مقرارت مربوط.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش کود اوره و آمونیاک است.

ترکیب سهامداران:

سهامدار تعداد سهم درصد
شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان ۴B ۶۸٫۷۷%
شركت بازرگاني پتروشيمي ۸۹۴M ۱۴٫۹۰%
شركت سرمايه گذاري سپه-سهامي ۷۹M ۱٫۳۲%
صندوق سرمايه گذاري بانك ايران ۶۰M ۱٫۰۰%

 

 

تولید و فروش شرکت

مفروضات:

برای سال ۹۹ فرض شده تا خط سوم اوره و آمونیاک با ۸۵ درصد ظرفیت کار کند از این رو مقدار تولید شرکت در سال ۹۹ به شرح جدول زیر می باشد.

در این تحلیل فرض شده تا کل آمونیاک تولید شده مصرف و مازاد به فروش رسد.

نسیت فروش اوره همانند سال ۹۸ فرض شده است.

نرخ فروش اوره برای ۹ ماه باقی مانده ۲۰۰ دلار و دلار نیمایی ۱۲ هزار تومان فرض شده ست.

مقدار تولید و فروش محقق شده و تخمینی شرکت به صورت جداول زیر می باشد:

 

بهای تمام شده

مفروضات:

نرخ گاز طبیعی و سایر مواد مصرفی متناسب با رشد دلار نیمایی برآورد شده است.

مقدار مصرف بر اساس میانگین ضریب مصرف دوره های قبل برآورد شده است.

بهای تمام شده محقق شده و و اقعی شرکت به شرح جداول زیر می باشد.

 

سایر اقلام صورت سود و زیان

از جمله موارد تاثیر گذار بر سودآوی شرکت درآمد حاصل از تسعیر ارز می باشد که با توجه به دارایی های ارزی شرکت و رشد نرخ ارز نسبت به شهریور، ۳۲۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

 

مفروضات و برآورد سود

با توجه به مفروضات فوق شرکت در سال مالی ۹۹ قادر خواهد بود ۴۸۰ تومان سود به ازای هر سهم محقق کند.

اگر پتروشیمی پردیس مطابق مفروضات فوق تولید کرده و بفروشد تا آخر سال مالی ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار تن موجودی اوره خواهد داشت که در صورت فروش ۱۲۷ تومان سود به ازای هر سهم محقق خواهد کرد.

بدیهیست اگر ایران بتواند اوره را با نرخ بالاتری بفروشد مقدار سود تغییر خواهد کرد از این رو حساسیت سود نسبت به نرخ اوره(فروش ایران) و دلار در جدول زیر محاسبه شده است.