بررسی بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس

 

معرفی

شرکت پتروشیمی مبین، یکی از بزرگترین یوتیلیتی هاي متمرکز دنیاست. این مجتمع عظیم و مدرن صنعتی در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی در پنج بخش مجزا و مساحت ۸۸ هکتار ساخته شده است.

وظایف این مجتمع عظیم صنعتی شامل:

  • تولید و توزیع برق و بخار
  • تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هواي سرویس، هواي ابزار دقیق
  • تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ
  • دریافت وتصفیه پساب­هاي صنعتی و بهداشتی شرکتهاي پتروشیمی منطقه
  • سوزاندن پسماندهاي مایع و جامد در کوره­هاي زباله سوز
  • دریافت گاز از شبکه سراسري و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع­هاي پتروشیمی

مجمتع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز ایران بوده که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشپمی مبین احداث گردید که مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است؛ و در سال ۸۵ به بهره برداري رسید. برخورداري از تکنولوژي جدید مهمترین مزیت شرکت محسوب می­شود.

ترکیب سهامداران

بزرگترین سهامدار این شرکت، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۶۰% مالکیت می­باشد.

فرآیند تولید

شرکت مبین برای تولید یوتیلیتی مورد نیاز شرکت ها، از گاز خوراک و سوخت، آّب و بخار استفاده می­کند. گاز خوراک دریافتی از شرکت ملی گاز ایران با کارمزد اندکی تماما به شرکت های مصرف کننده منتقل می­شود. گاز سوخت نیز به دو بخش تقسیم می­شود قسمتی از آن به مصرف خود شرکت می­رسد و مابقی به دیگر شرکت ها انتقال می­یابد. آب و بخاز نیز در فرآیند تولید به محصولات متنوعی تبدیل می­گردند.

آمار فروش محصولات

شرکت در نه ماهه ابتدای سال جاری ۵۱۷ هزار مگاوات ساعت برق، ۲۲۹۸ هزار تن بخار ۱۲۴۸ میلیون متر مکعب اکسیژن فروخته است. پیش بینی می­شود مقدار فروش سه ماهه چهارم سال مالی ۹۸ بر اساس نه ماهه ابتدای سال جاری باشد.

نرخ فروش

به علت اعلام نشدن نرخ های جدید، نرخ فروش محصولات شرکت در نه ماهه ابتدای سال جاری همان نرخ فروش سال ۹۷ بوده است. پیش بینی می­شود نرخ فروش محصولات در سه ماه پایانی سال تغییر خاصی نداشته باشد.

.

درآمد عملیاتی

تا پایان آذر ماه، درآمد عملیاتی شرکت ۶۱۳۸ میلیارد تومان بوده است. لازم به ذکر است ۱۱% درآمد فروش سهم برق، ۱۲% سهم برق ، ۱۴% سهم اکسیژن و ۴۶% سهم گاز می­باشد. پیش بینی می­شود که درآمد عملیاتی شرکت در پایان سال مالی جاری، ۸۰۱۶ میلیارد تومان باشد.

بهای تمام شده

۷۵% از بهای تمام شرکت مربوط به مواد مستقیم مصرفی و ۲۴% سهم سربار می­باشد. بهای تمام شده محصولات تا پایان آذر ماه، ۴۰۲۵ میلیارد تومان گزارش شده است. پیش بینی می­شود تا پایان سال مالی جاری، بهای تمام شده به مبلغ ۵۳۴۶ میلیارد تومان برسد.

مواد مستقیم مصرفی

۹۲% مواد مستقیم مصرفی مربوط به گاز سوخت و خوراک ارسالی جهت تامین شرکت های پتروشیمی می­باشد. لازم به ذکر است بخشی از گاز سوخت دریافتی از شرکت ملی گاز به مصرف خود شرکت می­رسد و در قسمت سربار گزارش می­شود. در سال جاری، نرخ گاز سوخت مصرفی شرکت ۲۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه شده است که نسبت به سال قبل ۱۰۰% رشد داشته است. این نرخ مورد اعتراض شرکت بوده و ممکن است نرخ گاز سوخت ، به نرخ قبلی خود بازگردد.

مفروضات تحلیل

صورت سود و زیان

با توجه به مفروضات فوق از جمله افزایش ۲۵% نرخ محصولات و مواد اولیه و نرخ ۲۶۰۰ ریال برای گاز سوخت، EPS  شرکت برای سال­های مالی ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۱۸۸ و ۲۰۲ تومان برآورد می­گردد.

تحلیل حساسیت

بیشترین حساسیت شرکت به میزان افزایش نرخ محصولات و مواد اولیه می­باشد. به طوری که با افزایش ۵% در نرخ فروش و مواد اولیه ، ۱۲ تومان به EPS  افزوده خواهد شد.