گزارش مقایسه‌ای شرکت ‌های تولید کننده متانول-بهار۹۸

در این گزارش عملکرد شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول را به صورت مقایسه‌ای بررسی کرده ایم. ابتدا نگاهی داشته باشیم بر ارزش بازار و سرمایه شرکت‌های مذکور که مطابق جدول زیر زاگرس با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را در اختیار دارد. قیمت ‌های پایانی مربوط به پایان روز معاملاتی منتهی به ۲ مرداد ۱۳۹۸ است.

ظرفیت تولید

اهم نکات

  • با توجه به اینکه زاگرس در گزارش‌های ماهانه خود نرخ دلار (۹۷۰۰ تومان) را ذکر کرده بنابراین به طور میانگین در بهار هر تن متانول را به نرخ ۲۹۸ دلار به فروش رسانده است. اگر با دلار اعلامی زاگرس  نرخ متانول بهار نماد شفن و شخارک را محاسبه کنیم به ترتیب متانول خود را ۲۷۴ و ۳۰۰ دلار به فروش رسانده اند.
  • آخرین نرخ متانول جهانی که مربوط به ۲۹تیر۹۸ می‌باشد، ۲۴۷ دلاربرتن است که نسبت به هفته قبل خود ۱۳ دلار کاهش دارد.
  • در خصوص پوشش بودجه برآوردی، پتروشیمی فناوران عملکرد ضعیفی داشته و فقط ۲۰% بودجه ی مبلغ فروش را در بهار ۹۸ پوشش داده است.
  • برای ۹ ماه باقی مانده سال ۹۸ شرکت های فناوران و زاگرس نرخ متانول را به ترتیب ۳۰۵ و ۳۰۰ دلار برآورد نموده اند.

 

مقدار فروش داخلی و صادراتی

جدول زیر مقدار فروش داخلی و صادراتی شرکت‌های متانولی را به شکل مقایسه ای بین فصل بهار۹۸ و زمستان ۹۷  ونیز دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. فروش پتروشیمی خارک ۱۰۰% صادراتی می باشد و در حوزه صادرات نیز به لحاظ مقداری نسبت به فصل قبل عملکرد بهتری داشته است.

مقدار فروش پتروشیمی فناوران ۶% کاهش نسبت به فصل قبل داشته است.

 

نرخ فروش داخلی و صادراتی

به جز شفن که نرخ فروش صادراتی آن نسبت به فصل زمستان کاهش ۱۶ درصدی داشته، نرخ فروش زاگرس و شخارک افزایشی بوده است.

مبلغ فروش صادراتی و داخلی

جدول زیر مبلغ فروش متانول به تفکیک صادراتی و داخلی را نشان می‌دهد. پتروشیمی فناوران به دلیل کاهش نرخ فروش صادراتی، به لحاظ مبلغی نیز  کاهش ۶ درصدی را تجربه نموده است.

به طور کلی پتروشیمی زاگرس عملکرد بهتری را ارئه داه است.

کل فروش شرکت‌ها

  • در ترکیب فروش پتروشیمی زاگرس به جز متانول ، بخار هم وجود دارد. ۸۰% فروش شرکت محصول متانول است.
  • در ترکیب فروش پتروشیمی خارک محصولات پروپان- بوتان- پنتان- متانول و گوگرد وجود دارد که سهم متانول حدود ۶۰% است.
  • در ترکیب فروش پتروشیمی فناوران محصولات متانول- اسید استیک- منواکسید کربن وجود دارد که سهم متانول حدود ۸۴% است.

 

صورت سود و زیان

جداولی که در ادامه می‌آید عملکرد شرکت‌ها را به لحاظ تحقق سود عملیاتی، سود خالص و حاشیه سود مربوطه به صورت مقایسه‌ای با فصل قبل و دوره مشابه فصل قبل، نشان می‎دهد.

و در نهایت سود محقق شده هرسهم به شرح جداول زیر است: