گزارش مجمع سالیانه شرکت لیزینگ رایان سایپا-تیرماه۹۸

 

نماد ولساپا قیمت سهم ۱,۵۰۰
سرمایه
(میلیارد تومان)
۹۰۴ سود انباشته (میلیارد تومان) ۳۳۹٫۵
EPS 96 ۲۱۱ EPS 97 ۲۲۷
DPS 96         ۱۰۰ DPS 97 ۱۵۰
درصد تقسیم سود ۹۶ ۴۷% درصد تقسیم سود۹۷ ۶۶%

معرفی

شرکت لیزینگ رایان سایپا با نام شرکت تولید قطعات برقی خودرو سایه روا، در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۳۷۶ به ثبت رسید. نام شرکت در بهمن ماه سال ۱۳۷۷ به شرکت تولید لوازم برقی سایپا  و سپس به رایان سایپا تغییر پیدا کرد. سرانجام در سال ۱۳۸۷ به لیزینگ رایان سایپا تغییر نام داد.

موضوع فعالیت شرکت خرید اموال منقول و غیر منقول از جمله خودرهای ساخت داخل و خارج کشور و واگذاری آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق روش‌های عقد اجاره و یا فروش اقساطی آن در داخل و یا خارج از کشور- تجهیز منابع مورد نیاز عملیات  لیزینگ از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و غیر بانکی داخل  یا خارج کشور و استفاده از سایر ابزارهای مجاز در بازار پول و سرمایه.

 سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت لیزینگ رایان سایپا در بدو تاسیس مبلغ  یک میلیون ریال  بوده است که طی چندین  مرحله افزایش سرمایه به شرح جدول زیر به مبلغ ۹۰۴ میلیارد تومان رسیده است.

ترکیب سهامداران شرکت هم به شرح جدول زیر است:

سهامدار تعداد سهام درصد سهام
شرکت ایرانی تولید-سایپا ۳,۰۱۴,۷۵۵,۴۲۸ ۳۳٫۳۴۰
شرکت سایپا ۱,۵۴۵,۵۳۰,۶۵۹ ۱۷٫۰۹۰
شركت ايراني توليداتومبيل سايپا ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵٫۰۲۰
شرکت نیوان ابتکار ۴۰۹,۸۴۳,۹۲۲ ۴٫۵۳۰
شرکت گروه مالی سپهر صادرات ۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱٫۸۱۰
شرکت سایان توسعه سرمایه گذار ۱۲۶,۸۲۶,۹۸۸ ۱٫۴۰۰
شرکت رایان سایپا ۱۱۳,۱۷۳,۰۱۲ ۱٫۲۵۰
گروه‌سرمایه‌گذاری کارکنان‌سایپا ۹۶,۷۶۳,۷۳۲ ۱٫۰۷
سایر ۳,۱۱۴,۷۰۶,۲۵۹ ۳۴٫۴۹
جمع کل ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰

عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۸ 

جدول زیر مربوط به عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سال مالی قبل است. همان‌طور که مشخص است درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال قبل خود ۴۳% رشد داشته است این درحالی است که به گفته مدیران شرکت در مجمع سالیانه منتهی به اسفند ۱۳۹۷، شرکت لیزینگ رایان سایپا در سال ۱۳۹۷ عملیات لیزینگ نداشته و درآمد محقق شده عمدتا از محل غیر عملیاتی است.

شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ مبلغ ۷۷۱٫۵ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی نموده گه نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ حدود ۳% کاهش دارد که  مطابق گزارش تفسیری شرکت ای کاهش به علت پیش خرید خودرو است.

برای سال ۱۳۹۸  فروش تعداد۱۰۰ هزار دستگاه خودروی همگن  در نظر گرفته شده است. فروش ۵ ساله خودرو در جدول زیر آورده شده است.

 

نکات مهم مجمع

  • شرکت چند سال پیش اوراقی به پشتوانه  یکی از ساختمان های خود منتشر نموده بود  که با توجه به  اینکه اوراق مذکور سررسید شده و ساختمان از رهن بودن آزاد شده است، شرکت قرار است از محل تجدید ارزیابی این ساختمان و تیز از محل سود انباشته افزایش سرمایه بدهد که البته در حال تهیه گزارش توجیهی است.
  • شرکت قصد دارد در پروژه فروش خودرو به کشورهای عراق- لبنان – سوریه و غیره شرکت نماید که البته به گفته مدیران شرکت، تیراژ این خودرو ها کم است.
  • شرکت در حال بررسی لیزینگ خودروهای دست دوم است.

تصمیمات مجمع

در پایان به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال سود تقسیم شد.