مطالب توسط baha khatambakhsh

مقایسه‌ی سیمانی‌ها

  بررسی عملکرد مردادماه پربازده ترین سهام گروه سیمان: آن گونه که مشخص است قیمت محصولات نسبت به میانگین ۵ ماهه چه در بخش فروش داخلی و چه در صادرات، با افزایش روبرو بوده است. افزایش قیمت در بخش صادرات چشمگیرتر است که علت آن را می باید در گشایش بازار ثانویه ارز در این […]