Web Analytics
شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

گزارش مجمع شرکت پتروشیمی ارومیه


گزارش مجمع شرکت پتروشیمی ارومیه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ارومیه با نماد شاروم با حضور ۶۰ درصدی سهامداران برگزار گردید و به ازای هرسهم ۳۵۴ ریال سود تقسیمی تصویب گردید.

درخصوص بند حسابرسی معافیت‌های مالیاتی گفته شد که شرکت به دنبال گرفتن معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ هست و به همین خاطر هنوز مالیاتی نداده است و در حال مذاکره است.

درخصوص طرح‌های توسعه ای نیز گفته شد:

طرح تولید سولفات پتاسیم به زودی به بهره برداری می‌رسد و با بهره برداری از این طرح فروش ۱۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

طرح تولید اسیدکلردریک نیز تا یک سال آینده به بهره برداری میرسد ،هم کنون در حال برگزاری مزایده و مناقصه و یافتن پیمانکار هستیم.

در خصوص پیشبینی سود سال ۱۴۰۰ باتوجه به مشخص نبود آینده و شرایط عدم اطمینان ، اظهار نظر نشد.

و مدیر عامل شرکت اعلام کرد در صورت محقق شدن توافق و برجام وضعیت به نفع شرکت خواهد بود.

در خصوص پروژه پلی کلراید آمونیوم نیز مدیرعامل شرکت باتوجه به نزدیک بودن زمان مناقصه از دادن هرگونه اطلاعات در خصوص میزان بودجه اختصاصی یا حاشیه سود خودداری کرد.

پروژه خالص سازی kcl نیز از ابتدای زمستان استارت زده میشود.

در مجموع برای طرح‌ها اقدام به اخذ ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و وام کرده ایم و ۱۰۰ میلیارد آن در هفته جاری اخذ و مناقصه را برگزار می‌کنیم.

در پایان به ازای هر سهم ۳۵۴ ریال سود معادل ۶۰ درصد سود هر سهم تقسیم گردید.