شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

تارنمای ipo مرجع اصلی اطلاعات مفید در عرضه اولیه ناشران بورس تهران