شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

عرضه خودرو در بورس کالا گامی بلند در شفاف‌سازی قیمت خودرو است