کارگزاری کارآمد با حضور در محل تمرین تیم فوتبال پرسپولیس، طی اقدامی فرآیند ثبت‌نام، احراز هویت و دریافت کد بورسی بازیکنان این تیم را انجام داد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری کارآمد، به دنبال همکاری مشترک کارگزاری کارآمد با بانک گردشگری به‌عنوان اسپانسر اصلی تیم پرسپولیس، تصمیم بر این شد تا بازیکنان تیم پرسپولیس نیز با دریافت کد بورسی و حمایت بانک مذکور، بتوانند به یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری دست پیدا کرده و یکی از سهامداران بازار سرمایه شوند.
بر این اساس، واحد پذیرش کارگزاری کارآمد با حضور در ورزشگاه شهید کاظمی، کمپ اصلی تمرین این تیم، کلیه فرآیندهای ثبت‌نام، احراز هویت و دریافت کد بورسی را به انجام رساند.