شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

کسب رتبه پنجم کارگزاری کارآمد در ارزش معاملات بورس و فرابورس فروردین 1402