شبکه‌های اجتماعی وابسته و مورد تایید شرکت کارگزاری کارآمد صرفا irankbc, karamadbc و collegekbc می‌باشد.

تگ

مطالب موجود با برچسب: امین سهل البیع

گزارش عملکرد شرکت‌ها، بورس را صعودی خواهد کرد؟

گزارش عملکرد شرکت‌ها، بورس را صعودی خواهد کرد؟

مدیرعامل کارگزاری کارآمد در گفتگو با سایت خبری-تحلیلی بیدار بورس، به بررسی روند بازار سرمایه و تاثیر گزارش شرکت‌ها بر آن پرداخت.

1402/03/03