خانواده کارگزاری کارآمد

علیرضا کنعانی
رئیس هیئت‌مدیره و عضو مؤظف
امین سهل‌البیع
مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت مدیره
مجتبی افشاری
عضو هیئت مدیره
عادل موثق
مدیر مالی
ژورس آرزمانیانس
مدیر تحقیق و توسعه
مریم کشاورز
مدیر سرمایه انسانی
فرزین ابوالعلائی
معاونت بورس کالا و انرژی
طاهره حیدری
مدیر معاملات اوراق بهادار
فهیمه حیدری
مدیر امور مشتریان
ناهید دانا
مدیر توسعه کسب و کار
آدنا طروسیان
مدیر معاملات مشتقه
محسن احمدی
مدیر فناوری اطلاعات
سعیده جلادتی
مدیر روابط عمومی
مهرداد شیریان بدخش
مدیر معاملات بر خط
سهیلا قنبری
مسئول اعتبارات