خانواده کارگزاری کارآمد

علیرضا کنعانی
رئیس هیئت‌مدیره و عضو مؤظف
امین سهل‌البیع
مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت مدیره
مجتبی افشاری
عضو هیئت مدیره
مریم شفقی
مدیر مالی
ژورس آرزمانیانس
مدیر تحقیق و توسعه
مریم کشاورز رضایی
مدیر سرمایه انسانی
مهدی بهار
معاون عملیات و بازار اوراق بهادار
فهیمه حیدری
مدیر امور مشتریان
الهام حق وردیلو
مدیر معاملات بر خط
ناهید دانای گوش
مدیر توسعه کسب و کار
آدنا طروسیان
مدیر معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
سعیده جلادتی
مدیر روابط عمومی
سهیلا قنبری
مسئول اعتبارات